Skip to main content

IT in Classroom


SHOW MORE


IT in the classroom


Language Persian
Collection opensource

Reviews

Reviewer: filmnegar - - June 10, 2012
Subject: ابزار IT در تدریس
آی تی و آی سی تی را به عنوان فن آوری اطلاعات و ارتباطات به کلاس درس ببرید و به هر گروه اجازه بدهید تا محتوای تولید شده ی خود را به کلاس درس عرضه نمایند. اگر پیش از آغاز درس حتی به مدت بیست دقیقه، یک گروه، یک موضوع درسی را به صورت چندرسانه ای ارایه نماید، شما پهنای بزرگی در باند یادگیری ایجاد نموده اید که هر دانش آموزی با هر سطح توانایی می تواند در آن فرود آید و پیش از پاشیدن دانه های دانش، ذهن دانش آموزان خود را شخم زده و آماده برای جذب و شکوفا نمودن این دانه ها در اندیشه اشان نموده اید.
http://edutopia.ir/?p=2603
PEOPLE ALSO FOUND
Community Texts
by mehrdad Amouzegar
176
0
1
( 1 reviews )
Community Texts
by mehrdad Amouzegar
303
0
1
( 1 reviews )
Community Texts
by mehrdad Amouzegar
137
0
1
( 1 reviews )
Community Texts
by mehrdad Amouzegar
321
1
1
( 1 reviews )
Community Video
by Mehrdad Amouzegar
287
0
1
( 1 reviews )
Community Video
by Mehrdad Amouzegar
86
0
0
Community Video
by Mehrdad Amouzegar
323
0
1
( 1 reviews )
Community Video
by Mehrdad Amouzegar
162
0
1
( 1 reviews )
Community Video
by Mehrdad Amouzegar
233
0
1
( 1 reviews )
Community Video
by mehrdad Amouzegar
201
0
1
( 1 reviews )